Terapie, jejíž účinnost vás překvapí


Informace o nás

Terapie a semináře v Praze

Svým klientům nabízím individuální terapie, během kterých využívám poznatky získané studiem různých

terapeutických přístupů. Intuitivně vybírám postupy podle potřeby klienta. Takto lze řešit velmi široký

okruh problémů, ať už fyzické, duševní či duchovní povahy.

Individuální terapie trvá přibližně 2,5 až 4 hodiny a stojí 1500 až 2400 Kč.

S klienty, kteří se rozhodnou pro systematickou dlouhodobější práci je možné dohodnout individuální cenu.

 

Někteří klienti preferují kolektivní terapii, prožitkové semináře Konstelace trochu jinak na různá témata  

jako vztahy, hojnost, radost, finance apod., během kterých lze pracovat s více klienty najednou.

Takovéto semináře bývají velmi silným zážitkem  pro všechny zúčastněné a mají zásadní dopad

na pozitivní změny v jejich postojích a vztazích. Konstelace jsou jedno- až dvoudenní a ceny se

různí podle konkrétních podmínek,  

Jestli si nejste jisti, který typ terapie je nejvhodnější právě pro Vás, ozvěte se a můžeme to vzájemně

konzultovat.

 

Terapie a semináře na Slovensku

Jednou za měsíc probíhají terapie a semináře na Slovensku v Piešťanech, Winterova ul. 1.

Terapie zde stojí 60 - 90 EUR podle doby trvání.

Aktuální termíny terapií a dalších akcí jsou uváděny na www.spirituala.sk. Klienti ze Slovenska se objednávají

mailem na adrese dagmar.eliasova@email.cz.