Terapie, jejíž účinnost vás překvapí


Rodinné konstelace trochu jinak

 

RODINNÉ   KONSTELACE   TROCHU   JINAK

/v kombinaci s regresní terapií a metodou RUŠ/

 

tentokrát na téma VZTAHY

v partnerství, v rodině, na pracovišti, v zájmových skupinách
 
Každý z nás patří do rodinného a vztahového systému, který nás sjednocuje a ovlivňuje na
mnohem hlubší úrovni, než jsme si v každodenním životě schopni uvědomit.
Konstelace nám umožňují nahlédnout na skryté vazby a vztahy nejen v rodině a
naučit se pracovat s nimi tak, aby se náš život stal pohodový, harmonický a radostný.
 
KDY: sobota 24.10. 2009 /9.30 – 17.00/
KDE: Kulturní centrum 12, Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 /www.kc12.cz/ 
CENA: 580,- Kč /pro ty z vás, kteří si postaví vlastní konstelace + 200,- Kč/

REZERVACE: jelikož kapacita je omezena, prosíme o rezervace na tel. 241 773 832

Konstelace vedou terapeutky D. Eliášová a R. Ryšavá

 

Něco více o konstelacích

Máte neodůvodněné pocity strachu, ohrožení, smutku, nízkého sebevědomí? Nemůžete najít práci, partnera, vnitřní klid? Podobá se váš osud některému z vašich předků? Tyto situace a pocity mohou vznikat v rodinném systému. Každá rodina je propojena neviditelnou sítí lásky. Každý člen cítí vše, co se v rodinném kruhu odehrává. Každý z nás, ačkoliv si toho nejsme vědomi, můžeme z lásky následovat těžké osudy a nebo nést obtížné pocity některého z našich předků či blízkých. Nejsilnější vliv na postoje, pocity, přesvědčení a osudy
členů rodiny mají neobvyklé události jako jsou předčasná úmrtí (obzvlášť úmrtí dětí, potraty, tragická úmrtí) a těžké životní osudy a okolnosti (úrazy, nemoci, vězení, ztráta majetku, vyloučení někoho z rodiny, násilné vystěhování ze země atd.). Díky konstelacím můžeme nahlédnout pod povrchové vnímání reality a pochopit
nové skutečnosti v našem postoji k životu.
 
Jak probíhají konstelace?

Můžete přijít se záměrem nechat si postavit svou vlastní konstelaci, nebo se jen tak podívat a zjistit, o co při konstelacích jde. Ať tak či tak, bude vaše účast pro vás přínosem, protože ať už stavíte svou vlastní konstelaci nebo jenom zastupujete někoho jiného, máte možnost mnohé prožít a pochopit to, co se týká přímo vás a problémů, se kterými se potýkáte. Nic není náhoda a nejste ani náhodně vybráni pro tu kterou roli.

V případě většího množství zájemců o postavení konstelace rozhodne terapeut. Poté vybraný jedinec stručně seznámí ostatní se svým problémem. Společně s terapeuty se určí obsazení konstelace /já, maminka, manžel, dítě, dědeček, smutek, strach apod./ a z ostatních účastníků si intuicí vyberete zástupce těchto osob. Poté už jenom pozorujete, co se mezi zástupci vašich blízkých odehrává. Dostáváte možnost vidět vaše vztahy z vnějšku a často nečekaně a nově. V systému se objeví pocity a vztahy, na jejichž pochopení a harmonizaci se dále pracuje metodou ruš a regresní terapií.

 

Regresní terapie a metoda RUŠ

Regresní terapie je metoda, která se snaží najít kořeny našich současných traumat, smutků, fobií a fyzických nebo vztahových potíží v minulosti. Může nás zavést do dětství či prenatálního období nebo do doby dospívání, jednoduše tam, kde jsme poprvé pocítili to, co vás dnes trápí. Metoda RUŠ pracuje s nalezenými traumaty a potížemi ve smyslu jejich pochopení a přijetí tak, aby nebylo nutné je dále žít.